Woord van de nieuwe Voorzitter

JPEG - 1.7 MB

Beste Leden, beste Vrienden,

Onze laatste Algemene Vergadering heeft namens al onze leden haar vertrouwen gegeven aan een nieuw team. Daar ben ik erg dankbaar voor.

Van mijn kant kan ik u verzekeren van mijn volledige inzet voor de verdediging van onze waarden en voor de ondersteuning van alle activiteiten van onze Vereniging.

Hiervoor zal ik worden ondersteund door twee executieve ondervoorzitters, namelijk Sophie de Troostembergh en François Desclée de Maredsous, evenals door een nieuwe secretaris-generaal, mijn oude vriend en collega Marc de Schoutheete de Tervarent.

Naar mijn mening zullen de twee ondervoorzitters een belangrijke rol spelen. Zij zullen bijdragen tot een betere aanwezigheid van het bestuur van onze Vereniging tijdens de vele activiteiten die in ons land worden georganiseerd. Zij zullen een betere informatiestroom mogelijk maken tussen de beheerraad, het directiecomité en de organisatoren van de vele activiteiten die de rijkdom van onze Vereniging uitmaken. Tot slot zullen de twee ondervoorzitters ervoor zorgen dat wij verschillende - nieuwe of reeds opgestarte - projecten uitvoeren, zoals het versterken van de onderlinge hulp, de ontwikkeling van activiteiten die meer specifiek gericht zijn op jongeren, de modernisering van de communicatie binnen onze Vereniging of het optimaal gebruik van onze organisatie en ons hoofdkantoor.

Ik wil ook wijzen op de grote steun die Charles-Louis d’Arenberg als eerste ondervoorzitter heeft betekend bij de uitoefening van mijn mandaat.

Tot slot heb ik, sinds ik lid ben van de VAKB, het werk van mijn drie voorgangers, Reynald Moretus Plantin de Bouchout, Bernard Snoy en d’Oppuers en Bernard de Hemptinne, kunnen bewonderen. Ik heb ook de toewijding van onze secretarissen-generaal Henri de Beauffort en Henry d’Anethan kunnen waarderen.

Met het nieuwe team gaan wij dus dezelfde weg op als onze voorgangers. Wij zullen ook het vrijwilligerswerk van onze leden en de activiteiten die zij ontwikkelen ondersteunen. Het is dankzij hen dat onze Vereniging in staat is geweest om te geraken waar wij nu staan. Evenzo is het dankzij ieder van jullie dat wij de juiste balans kunnen bewaren tussen wie wij zijn en de wereld om ons heen.

Baron van Daele
Voorzitter

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners