NL

Algemene Gebruiksvoorwaarden van de website

Kwaliteit van de informatie en diensten – beperking van aansprakelijkheid

De VAKB let op de kwaliteit van de inhoud van haar website. Ondanks alle inspanningen van de VAKB om correcte en up-to-date informatie te verspreiden staat de VAKB niet in voor de juistheid of de volledigheid van de aangeboden informatie. De gegevens op deze site worden geacht correct te zijn op het moment van hun publicatie, maar kunnen later onnauwkeurig of verouderd worden.
De VAKB wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van haar site of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd.

Het maken van links naar andere sites betekent niet dat de VAKB deze sites of hun inhoud onderschrijft. Bovendien kan de VAKB niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze sites.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, databases, lay-outs, illustraties en anderes componenten van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Al deze elementen zijn eigendom van de VAKB of, in voorkomend geval, van een derde partij van wie de VAKB de nodige licenties heeft verkregen.

Geschillen

Alle geschillen of alle bezwaren aangaande deze website of de inhoud ervan worden uitsluitend beheerd door de Belgische wetgeving. Door deze site te raadplegen aanvaardt u de bevoegdheid van de rechtbank van Brussel in geval van een geschil.

Ledengebied

Petite description

Advertenties

Descriptif section

Ruimtes te huur

Kamers te huur voor uw evenementen

Activiteiten

Descriptif section

Onze partners